دلایل واکنشهای نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی براقلام تعهدی به طورکلی، قدرت محدود در محاسبات، پیچیده بودن مسایل تصمیم گیری و وجود برخی خطاهای سیستماتیک در قضاوت ها باعث میشود که گاهی انسانها به صورت کاملاً عقلایی عمل نکنند. در …

دلایل واکنشهای نابه هنجار سرمایه گذاران:پایان نامه درباره اقلام تعهدی ادامه مطلب »

اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری همیشه این احتمال وجود دارد که اطلاعاتی که یک شرکت ارائه می کند درست نباشد،بنابراین در کنار مخاطرات متعددی که در ارتباط با شرکت می تواند وجود داشته باشد.یکی از آنها هم ریسک اطلاعات[۱] می …

مفهوم اقلام تعهدی:پایان نامه درباره اقلام تعهدی ادامه مطلب »

 مسولیت اجتماعی تفکّر جدید پیرامون شرکت و مسئولیت اجتماعی آن توسط بوون[۱] در سال ۱۹۵۳ مطرح گردید. وی مسئولیت‌های جدیدی را برای شرکت و مدیران بیان کرد. در دهه‌ی ۱۹۶۰ برای اوّلین بار مسائل سیاسی در مقررات گذاری شرکت‌ها درنظر …

مفهوم مسئولیت اجتماعی-پایان نامه مسئولیت اجتماعی وگزارشگری مالی ادامه مطلب »