پس از مرگ اباقاخان و بعد مذاکرات بسیار ، بالاخره تکودار به حکومت رسید ، او پس از گرویدن به اسلام نام احمد را برای خود برگزید. هنگامی که احمد از جشن و سرور فارغ شد، دستور داد تا خزاینی …

شکل گیری تومان ها در ایران دوره مغول- قسمت ۳ ادامه مطلب »

پس از ورود اعراب تقسیمات ایالتی ایران برهم خورد و ما این تقسیمات را تنها در بین جغرافیا نویسان می بینیم که نمونه آن مقدسی است، او بلاد ایران را به چند خوره (کوره) تقسیم می کند و اشاره می …

تحقیق دانشگاهی –
شکل گیری تومان ها در ایران دوره مغول- قسمت ۲
ادامه مطلب »

۱-۷-۱- تولید غده[۱۰۳]:با توجه به اینکه هدف اصلی کاربرد کشت بافت، بهبود تولید سیبزمینی در سطح مزرعه است، بنابراین کلیه روشهای به کار رفته باید توانایی خود را در شرایط مزرعه به اثبات برسانند. بطور مثال، در روشهای مختلف تکثیر …

بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب زمینی- قسمت ۱۱ ادامه مطلب »

تاریخچه کشتبافت: انگیزهای که باعث شروع فعالیت در زمینه باززایی گیاه در شرایط درون شیشه گردید را میتوان به وقایعی که در شرایط طبیعی[۲۴] بوقوع میپیوندد جستجو نمود. در قرن هجدهم، فردی به نام دوهامل دو مانسو[۲۵] با برداشتن بخشی از پوست …

سایت مقالات فارسی –
بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب زمینی- قسمت …
ادامه مطلب »

وپ و دیکرت[۲۲] (۲۰۰۵) ورزش‌های تفریحی را ورزش برای حداکثر مردم نامیده اند که با توجه به تنوع فراوان آن را به ورزش برای همه تبدیل کرده است.برای درک کامل تأثیر ورزش به عنوان یکی از عناصر حیاتی اوقات فراغت(شکل۲-۱)، الگوی …

سایت مقالات فارسی –
ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۹
ادامه مطلب »

نصّ: ر. ک ص ۱۳ / س ۹کتاب: اسم عربی، قرآن. (لغ)سُنَّت: اسم عربی، عبارت است از آنچه از رسول الله (ص) صادر شده باشد از افعال و اقوال بی واسطه ی وحی. (لغ)توریث: ر. ک ص ۲۲ / س …

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن … ادامه مطلب »

ذی شوکت: صفت عربی، صاحب بأس و قوّت (لغ)باغی: صفت عربی، (از مصدر بغی)، نافرمان. (منتهی)بر تقدیر: بر قیاس و بر پندار. (لغ)طامِع: صفت عربی، آزمند، حریص و طمع کار. (لغ)حوزه: اسم عربی، ناحیه. (لغ)قُطّاعُ الطَّریق: اسم مرکب عربی، راه زنان که مال …

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن … ادامه مطلب »

۱۱-بسیج فرهنگیان۱۲-بسیج مداحان۱۳-بسیج مساجد۱۴-بسیج مهندسین۱۵-بسیج هنرمندان۱۶-بسیج پیشکسوتان۱۷-بسیج کارمندان۱۸-بسیج کارگری۱۹-بسیج عشایر۲۰-بسیح پزشکی۲۱-بسیج ورزشکاران۲۲-سازمان بسیج ورزش۲-۳-۲ تاسیس بسیجاز دیگر دستاوردهای برجسته ومهم انقلاب اسلامی ایران،تشکیل ارتش گسترده اسلامی ومردمی یعنی بسیج مستضعفان میباشد.دستور تآسیس بسیج مستضعفان –وبه تعبیر امام (ره)ارتش بیست میلیونی …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت … ادامه مطلب »

“بسیج شجره ی طیبه ودرخت تناور وپرثمری استکه شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین وحدیث عشق میدهد…….من همواره به خلوص وصفای بسیجیان غبطه میخورم و از خدا میخواهم من را با بسیجیانم محشور گرداند.چراکه رد این دنیا …

مقاله –
بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت …
ادامه مطلب »

پیوست شماره ۱ ۱۵۰پیوست شماره۲ ۱۵۳چکیده انگلیسی ۱۷۲فهرست جداولجدول ‏۴‑۱ توزیع آزمودنی‌ها در دو گروه (آزمایش و کنترل) ۹۵جدول ‏۴‑۲ توزیع سطح تحصیلات اعضای گروه آزمایش و کنترل ۹۶جدول ‏۴‑۳ توزیع سطح تحصیلات همسران اعضای گروه آزمایش و کنترل ۹۷جدول …

دسترسی به منابع مقالات :
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون- قسمت ۵
ادامه مطلب »