جستجوی مقالات فارسی – بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت …

۱۱-بسیج فرهنگیان۱۲-بسیج مداحان۱۳-بسیج مساجد۱۴-بسیج مهندسین۱۵-بسیج هنرمندان۱۶-بسیج پیشکسوتان۱۷-بسیج کارمندان۱۸-بسیج کارگری۱۹-بسیج عشایر۲۰-بسیح پزشکی۲۱-بسیج ورزشکاران۲۲-سازمان بسیج ورزش۲-۳-۲ تاسیس بسیجاز دیگر دستاوردهای برجسته ومهم انقلاب اسلامی ایران،تشکیل ارتش گسترده اسلامی ومردمی یعنی بسیج مستضعفان میباشد.دستور تآسیس بسیج مستضعفان –وبه تعبیر امام (ره)ارتش بیست میلیونی –به عنوان یکی از بازوهای مهم دفاعی کشور به دستورامام خمینی (ره)در تاریخ ۵ آذر […]