بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت …

“بسیج در جبه های جنگ ،در داخل شهر ها ودر پایگاههای مقاومت نشان داد که بهترین مدافع انقلاب اسلامی است، حتی دشمنان ماهم به این نکته اعتراف کرده اند.”بسیج یعنی حضور بهترین ،بانشاط ترین وباایمان ترین نیروی عظیم ملت در میدانهایی که برای منافع ملی فبرای اهداف والا ،کشورشان به آنها نیاز دارد”۲-۳-۸ ماموریت های […]