سامانه پژوهشی – بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت ۱۹

یک حوزه مقاومت هرناحیه یامنطقۀ آموزش وپرورش یک حوزه مقاومت دانش آموزی ، تشکیل شده است که مسئولیت اداره تعدای پایگاه یاواحد مقاومت را به عهده دارند. پایگاه مقاومت بسیج :در هریک از مساجد،ادارات،کارخانجات،دانشکده ها ویامدارس یک ” پایگاه مقاومت بسیج”تشکیل میشود. ۲-۳-۱۱ “نظام خدمتی بسیج استان چهارمحال وبختیاری “این نظام چگونگی جذب ،آموزش ،سازماندهی […]

سایت مقالات فارسی – اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون- قسمت …

اهمیت و ضرورتامروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره آسیب پذیر کرده است. پژوهش های بی شمار نشان دادند که بسیاری […]