بَرسا: اسم خاص، در قله کوهی نزدیک ملطیه کلیسائی بوده است موسوم به دیر «برساما» که قزوینی درباره‌ی آن گوید راهبان بسیار در آنجا اقامت دارند و این دیر بسیار مورد احترام مسیحیان ست. (لسترنج،۱۳۶۴: ۱۲۹)مَغرب: اسم خاص، المغرب یا …

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی- … ادامه مطلب »