فایل دانشگاهی – اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم …

مهارت حل مسالهدر این جلسه مادران با مهارت های حل مساله آشنا شدند. درباره توانایی مقابله با مسائل و حل کردن یا کنار آمدن با مشکلات و تاثیر آن در ارتقای سلامت روانی صحبت شد. فرایند حل مسله (نوع) مشکل، پیدا کردن راه حل های مختلف وتصمیم گیری درباره بهترین تصمیم صحبت شد و به […]

دسترسی به منابع مقالات : اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون- قسمت ۵

پیوست شماره ۱ ۱۵۰پیوست شماره۲ ۱۵۳چکیده انگلیسی ۱۷۲فهرست جداولجدول ‏۴‑۱ توزیع آزمودنی‌ها در دو گروه (آزمایش و کنترل) ۹۵جدول ‏۴‑۲ توزیع سطح تحصیلات اعضای گروه آزمایش و کنترل ۹۶جدول ‏۴‑۳ توزیع سطح تحصیلات همسران اعضای گروه آزمایش و کنترل ۹۷جدول ‏۴‑۴ اطلاعات مربوط به توزیع وضعیت اشتغال اعضای گروه آزمایش و کنترل ۹۸جدول ‏۴‑۵ اطلاعات […]

بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطاربر اساس کتاب نیشابوری- قسمت ۳

۲-۱۳-۳-دلایل پیدایش “واسوخت صوفیانه” در کلام مجانین ۵۱۲-۱۳-۴- واسوخت صوفیانه‌ی اولیا الله ۵۴فصل سوم: نگاهی به کتاب “عقلاءالمجانین” تالیف ابوالقاسم نیشابوری۳-۱- ابوالقاسم نیشابوری ۵۸۳-۲- چاپ‌های “عقلاءالمجانین ۶۰۳-۳- سیری در کتاب عقلای مجانین ۶۱فصل چهارم: دیوانگان در مثنوی های عطار۴-۱- دلایل فزونی بسامد حکایات عقلای مجانین در آثار عطار ۶۷۴-۲- نظر عطار در مورد دیوانگان ۷۰۴-۳- […]