حضور ذهن چنانچه کبات زین می‌گوید به معنی توجه کردن به طریق خاص، معطوف به هدف، در زمان حال و بدون داوری است. در حضور ذهن فرد می‌آموزد که در هرلحظه از حالت ذهنی خودآگاهی داشته و توجه خود را …

فایل پژوهشی :
مبانی برنامه کاهش استرس بر اساس هشیاری
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,