۱-۱- مقدمهبیمه ی پایه و بیمه های تکمیلی موجود در کشور در حال حاضر خدمات ترمیمی و تخصصی دندانپزشکی را تحت پوشش ندارند، اما بیمه هایی مانند بیمه ارتش، بانک ها، کشتیرانی و برخی دیگر از سازمانها یا وزارتخانه ها …

سایت مقالات فارسی –
بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , ,

-سطح تحصیلات-وضعیت تاهلتعدیل شده مدل Moonkyung Kate choi 2011داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکیدارای فرزند بودن بیمه گذارمیزان استفاده (بیمه گذار در ۱۲ ماه گذشته ویزیت دندانپزشکی داشته)میزان دسترسی بیمه گذار به خدمات دندانپزشکیویژگی های قابل مشاهده بیمه گذار:DMFT- شاخصسن-– جنسیت– …

دسترسی متن کامل –
بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,