سایت مقالات فارسی – بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت …

تذکر ۲:اعضای عادی وفعال بسیج علاوه بر سازماندهی در پایگاههای مقاومت محلی میتوانند متناسب با نوع محل کار وتخصص ویژه خود در یکی از اقشار دیگر بسیج نیز سازماندهی میشوند. که مهمترین این بخشها عبارتند از:۱-بسیج دانش آموزی۲-بسیج ادارات ،کارخانجات واصناف۳-بسیج دانشجویی۴-بسیج فرهنگیان۵-بسیج مهندسین۶-بسیج پزشکان۷-بسیج طلاب۸- بسیج ورزشکارانخدمات دهی به اعضای بسیج:حضور آحاد مردم در […]