طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز- …

۸- ارزیابی ایمنی اینترنت اشیا ۹- ارزیابی ریسک خطرات و حوادث۱۰-ارزیابی امنیت زیرساخت های شبکه۱۱- ارزیابی مدیریت سیاست امنیتی شبکه۱۲-شناسایی دارایی های امنیتی حساس در اینترنت اشیا و میزان امنیت آنها ۱۳- کشف خطرات و ریسک هها امنیتی ۱۴-تجزیه و تحلیل آسیب پذیری پس از اعمال راهکارها۱-۲-۴جمع بندی مطاله موردیدر مطالعه موردی انجام شده در […]

طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و …

وضعیت امنیت ذخیره سازی داده ها امنیت نگهداری پشتیبان بررسی وضعیت امنیت فیزیکی نگهداری سرورها بررسی امنیت فایروال ها ارزیابی و اعتبار سنجی امنیت نرم افزار ها و پلتفروم ها لایه کاربردی تکنولوژی کنترل در کانال های ارتباطی بین نرم افزار ها تعریف و اجرا دستورالعمل های امنیتی برای لایه کاربردی برای دانلود متن کامل […]