تخیل بسترخلاقیت

  خلاقیت در موج سوم      الوین تافلر ( ۱۹۸۰) یکی از مشهورترین نویسندگان و نظریه پردازان امریکایی ، در تبیین جهت و جریان تمدن بشری و آینده جوامع کتابی با عنوان ” موج سوم ”  نوشته و نظریه مهم علوم اجتماعی و سیاسی خود رو در اون توضیح داده . شالوده کتاب تافلر بر […]

فروش مدل عملکرد اجرایی خودتنظیمی ‌(S-REF)

  باورهای خود               پردازش کنترل شده اتمام                                                                                                                          پردازش خودکار         واحدهای پایینی پردازش اطلاعات شکل (۲-۵) مدل کارکرد اجرایی خودتنظیمی (S-REF)، (اقتباس از ولز و متیوس، ۱۹۹۴؛به نقل از ولز،۲۰۰۰، ص۱۷). برابر این مدل سیستم شناختی مرکب از سه سطح شناختی می باشه. درسطح […]

روانشناسی با موضوع درمان اختلال وسواس فکری و عملی مطابق مدل S-REF

علاوه بر این ازبیماران خواسته می شودکه نشخوارگری،  سرکوب فکر، حواس پرتی، تشریفات رفتاری یا خنثی سازی مخفی درپاسخ به افکار وسواسی راقطع کنن(فیشر وولز، ۲۰۰۸). به خاطر جلوگیری ازسرکوبی فکر ازآنان خواسته می شه که بذارن افکار آزادانه به ذهن بیان، بدون اینکه به دنبال اون مبادرت به خنثی سازی وانجام تشریفات رفتاری کنن. […]