متن کامل مدل شناختی ویلهلم و استکتی

نمودار زیر معرف راه و روش ویلهلم و استکتی درخصوص مشکل وسواس فکری و عملی می باشدومقایسه اون بامدل معرفی شده به وسیله سالکوفسکیس نشون دهنده فرق ها ودرعین حال شباهت های این دو رویکرده.                           شکل (۲-۴) مدل شناختی ویلهلم و استکتی […]

مدل شناختی سالکوفسکیس

ازجمله این باورهای بیش بهاداده شده، احساس مسئولیت واسه آسیب به خودیادیگران می باشدوتوسط سالکوفسکیس، راچمن، لادوسروفریستون، ۱۹۹۶، این جوری تعریف شده،  باوراینکه یه فردقدرت این رادارد که بطورذهنی دلیلی واسه ایجادیاجلوگیری ازنتایج منفی خیلی بد باشه. تئوری های شناختی این جوری مطرح می کنندکه آدمایی که ازOCD رنج میبرن، به منظورجلوگیری ازآسیبی که اونا […]

روانشناسی خلاقیت و عملکرد نیمکره های مغز

  ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق محققین سرشناس آزمایشگاه روانسنجی دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا ازجمله تی.جی . تورستون و جی . جی . میلنجر( ۱۹۵۴) طی پروژه ای مشترک با دانشگاه شیکاگو که قصدشون ساخت یه آزمون معتبر واسه امتحان خلاقیت (CREE) پرسنل شرکت بزرگ جنرال موتورز و شناخت افراد خلاق و غیر خلاق  […]