نقش بورس در جذب نقدينگي-پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی معکوس

مقالات و پایان نامه ها

نقش بورس در جذب نقدينگي

از الزامات اساسی کشورها براي پیمودن مسیر توسعه و نیل به آن دارا بودن بازارمتشکل و منظم سرمایه است. تأثیر وجود چنین بازاري بر عملکرد اقتصاد قابل توجه است به طوري که فقدان آن داراي تأثیر منفی بر عملکرد اقتصاد است. درچند دهه ي اخیر نیز ضمن تاکید بر تاثیر این بازارها در توسعه ي اقتصادي، توجه بیشتري به آن شده است. بحرانهاي اقتصادي دهه ي 1930 اروپا و آمریکا، 1997کشورهاي جنوب شرق آسیا و بحران اقتصادي جاري در کشورهاي پیشرفته و توسعه یافته شواهدي واقعی از تأثیرگذاري متقابل بی ثباتی بازارهاي مالی بر اقتصاد جهانی و متغیرهاي آن بوده است. این بحران ها مشکلاتی نظیر بیکاري گسترده،کاهش سرمایه گذاري، کسري رشد اقتصادي و بی ثباتی در شاخص هاي اقتصادي را بر کشورها تحمیل کرده است. یکی از اجزاي مهم بازارهاي مالی، بورس اوراق بهادار است. این بازار نقش قابل توجهی در رونق یا رکود اقتصادي کشورها داشته است. هرگونه رکود یا رونق در این بازار با تغییرات قابل ملاحظه اي در متغیرها، سیاستها و تصمیمات اقتصادي در دو مقیاس مالی و بین المللی همراه بوده است. به طور متقابل سیاست گذاري ها و تصمیمات کلان اقتصادي نیز به ویژه سیاستهاي پولی و ارزي بر بازار سهام موثر بوده است (حلافی 1391، 38).

بورس اوراق بهادار مي­تواند نقدينگي موجود در جامعه را كه به دنبال يك سرمايه­گذاري معقول براي كسب سود مي­گردد، جذب كرده و با پرداخت سود سهام و نيز تغييرات قيمت سهام خريداري شده سود معقول و مناسبي را به سرمايه گذاران خود ارائه مي­دهد كه اين امر نه تنها اثر منفي بر اقتصاد كشور ندارد بلكه با در اختيار قرار دادن نقدينگي موجود به واحدهاي توليدي زمينه رشد توليد و توسعه
فعاليت­هاي مولد در جامعه فراهم شده و كالاهاي مورد نياز جامعه به ميزان كافي توليد و در اختيار آنان قرار مي­گيرد و از كمبود كالا و رشد سطح عمومي قيمت­ها به شكل بي­رويه جلوگيري خواهد شد. از نكات قابل توجه آن است كه خريد سهام بر مقايسه با سرمايه­گذاري­هاي جانشين مانند زمين، ساختمان، كالاهاي
بي­دوام و حتي طلا و جواهرات داراي نقدينگي فوق‌العاده زياد است؛ و دارنده سهام در هر شرايطي مي­تواند به تالار بورس مراجعه كرده و اوراق بهادار خود را به پول نقد تبديل كند. همچنين در اكثر كشورهاي در حال توسعه كه با نرخ‌های تورم 2 يا 3 رقمي مواجه هستند، سرمايه گذاران با خريد سهام مي­توانند تا حد زيادي اين اثرات تورمي كه باعث كاهش ارزش پول ملي مي­شود را جبران نمايند زيرا افزايش قيمت­ها، دارايي­هاي شركت­هاي سهامي و قيمت كالاهاي توليدي آنان را افزايش مي­دهد كه اين امر در افزايش
سود­آوري آنان بيشتر نمايان مي­شود و قيمت سهام آنان نيز افزايش خواهد يافت (عبده تبريزي 1377، 64).

بورس اوراق بهادار علاوه بر تأمین مالی بنگاههاي اقتصادي داراي نقش بسیار مهم در بازاري کردن فعالیت هاي اقتصادي، نظارت بر سالم سازي عملکرد بنگاه ها و نحوه ي اداره ي آنها و همچنین کمک به افزایش آهنگ رشد پس انداز و سرمایه گذاري و کنترل تورم از طریق مدیریت صحیح نقدینگی داشته است. امروزه نقش این بازار در کنار سایر بازارها در جهت ایجاد تعادل اقتصادي بر کسی پوشیده نیست.بازارهاي بورس در دهه هاي اخیر سهم قابل توجهی در رشد و توسعه کشورها داشته است. البته در مواردي نیز همچون ضعف قوانین، تنظیمات نامناسب، دخالت هاي دولتی و سایر عوامل اقتصادي و سیاسی دیگر این بازار به عنوان عامل بدبختی براي عده اي از جوامع تلقی شده است (حلافی 1391، 38).

بورس اوراق بهادار اثرات بسيار مثبتي در كنترل تورم در اقتصاد دارد. مي­دانيم كه تورم ناشي از كمبود كالا در كشورهاي در حال توسعه و به خصوص در كشور ما ايران يكي از تورم­هاي رايج و عمومي است. علت اين امر ناشي از چند اصل است: اول آنكه بنگاه­هاي توليدي براي دوام فعاليت خود و نيز اجراي طرح­هاي توسعه خود نيازمند نقدينگي و سرمايه­هاي بلند­مدت مي­باشند. عدم وجود بورس اوراق بهادار و بازار سرمايه فعال در اين كشور­ها باعث مي­شود كه اين بنگاه­ها، به بانك­هاي تجاري روي بياورند و بالطبع عدم امكان پاسخگويي به همه اين انتقادها باعث مي­شود كه اكثر بنگاه­ها نقدينگي لازم را به دست نياورده و از ادامه فعاليت خود باز مي­مانند و در اغلب موارد با ظرفيت كمتر از توانايي خود توليد كنند و
سرمايه­گذاري لازم براي گسترش توليد و ارتقاء سطح تكنولوژي صورت ندهد از اين رو حجم توليدات و كيفيت كالاهاي توليدي كاهش يافته و كمبود كالا در كشور بروز خواهد كرد. از طرف ديگر وجود نقدينگي سرگردان كه امكان سرمایه­گذاري مناسب پيدا نمي­كند به سوي دلالي و واسطه­گري و در نوع مخرب‌تر احتكار كالا روي مي­آورد و سعي در كسب سودهاي باد­آورده مي­كند كه اين امر اثرات جبران ناپذيري بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه دارد؛ و در شرايطي، ثبات اقتصادي سياسي اين كشورها را دچار مخاطره مي­كند. از اين رو رونق بورس اوراق بهادار مي­تواند موجبات جذب نقدينگي موجود در جامعه را فراهم آورده و با پرداخت سود معقول و مناسب هدايت نقدينگي به توليد و فعاليت­هاي مولد را فراهم سازد (عبده تبريزي 1377، 66).