مدل­هاي مديريت راهبردي.پایان نامه درباره راهبرد فرهنگی

مقالات و پایان نامه ها

مدل­هاي مديريت راهبردي

مدل­هاي مختلفي در زمينه مديريت راهبردي وجود دارد كه با توجه به اهداف سازمان كاربرد خاص خود را دارد. دراين قسمت چند نمونه از مدل­هاي معروف به همراه توضيحات مختصري درباره هر يك ارائه مي­گردد.

 

 

2-5-1. مدل فيليپس

مشخصه خاص اين مدل برنامه‌ريزي استراتژيك آن است كه در آن استراتژي‌ها مستقيماً مبتني بر اهداف استخراج مي‌شوند. بنابراين براي استفاده از آن ابتدا مي‌بايست اهداف بلند مدت سازمان را در زمينه‌هاي مشخص دسته بندي نمود و سپس استراتژي‌هاي را به عنوان مسير و روش رسيدن اين اهداف اتخاذ كرد. در ذيل نمونه‌اي از دسته بندي اهداف اشاره شده است. اين دسته بندي غالباً براي سازمان‌هاي توليدي قابل اعمال است:

 • بازار (استراتژي‌هاي ممكن: حفظ بازار فعلي، توسعه بازار، افزايش صادرات، حذف بخشي از بازار)؛
 • كيفيت (استراتژي ممكن: بهبود كيفيت محصولات توليدي، استقرار نظام‌هاي كيفي مختلف)؛
 • بهره وري (استراتژي ممكن: بهبود بهره وري واحدهاي مختلف شركت، افزايش بازدهي تجهيزات)؛
 • نوآوري (استراتژي‌هاي ممكن: افزايش توان طراحي، فعال كردن واحد)، (مت و ذکریا، 2015).

2-5-2. مدل برنامه‌ريزي استراتژيك برايسون

برايسون در كتاب خود با عنوان برنامه‌ريزي استراتژيك براي سازمان‌هاي دولتي و غير انتفاعي، مدل برنامه‌ريزي خود را در هشت مرحله به شرح زير تدوين نموده است. مراحل فراگرد مورد نظر عبارتند از:

 1. آغاز فراگرد برنامه‌ريزي استراتژيك و حصول توافق دربارة آن؛
 2. تعيين و شناسايي دستورهاي سازماني؛
 3. روشن ساختن رسالت و ارزش‌هاي سازماني؛
 4. ارزيابي محيط خارجي (فرصت‌ها و تهديدها)؛
 5. ارزيابي محيط داخلي (نقاط قوت و ضعف)؛
 6. شناسايي مسائل استراتژيك كه سازمان با آنها مواجه است؛
 7. تنظيم استراتژي‌هاي براي مديريت مسايل استراتژيك؛
 8. برقراري ديدگاه سازماني كارساز براي آينده (طبيبي، 1389، 179).

 

2-5-3. مدل پورتر

از ديدگاه پورتر توانايي سازمان در صفحه رقابت، در يک بازار مفروض يا مورد نظر بوسيله منابع اقتصادي و فني آن سازمان و نيز بوسيله عوامل محيطي که هر يک از آنها ورود آن سازمان را به بازار جديد مورد تهديد قرار مي‌دهند، تعيين مي‌شود.

از ديدگاه پوتر پنج نيروي محيطي عبارتند از: تهديدي که از جانب تازه واردها متوجه سازمان است، قدرت مذاکره مصرف کنندگان، قدرت مذاکره عرضه کنندگان مواد اوليه، محصولات جايگزين و يکه تازي سازمان براي تقويت موضع جديد در بازارهاي شلوغ (شکل2-1)، (طبيبي، 1389).

اين مدل بر شرايط رقابتي و حساسيت بالا نسبت به ورود و خروج رقباي بالقوه به بازار که باعث کاهش سهم بازار مي‌شوند و ارتباط بين نيروهاي مؤثر بر عملکرد رقابتي سازمان تأکيد دارد. رقباي بالقوه و بالفعل، سهم بازار آنها و همچنين انعطاف پذيري آنها در توليد سهم بسزايي در تسخير بازار دارد. براي داشتن استراتژي‌هاي سازماني اثربخش، مديران مي‌بايست درک روشني از نيروهاي رقابتي داشته و  عکس‌العمل‌هاي متناسبي نسبت به آنها نشان دهند.

طبق اين مدل يک سازمان در شرايطي رقابتي مي‌تواند استراتژي زير را داشته باشد:

 1. استراتژي متمايز سازي
 2. استراتژي پيشگامي در کاهش هزينه
 3. استراتژي تمرکز (داوري، 1390).