مدل­های مدیریت راهبردی.پایان نامه درباره راهبرد فرهنگی

مدل­های مدیریت راهبردی

مدل­های مختلفی در زمینه مدیریت راهبردی وجود دارد که با توجه به اهداف سازمان کاربرد خاص خود را دارد. دراین قسمت چند نمونه از مدل­های معروف به همراه توضیحات مختصری درباره هر یک ارائه می­گردد.

 

 

۲-۵-۱٫ مدل فیلیپس

مشخصه خاص این مدل برنامه‌ریزی استراتژیک آن است که در آن استراتژی‌ها مستقیماً مبتنی بر اهداف استخراج می‌شوند. بنابراین برای استفاده از آن ابتدا می‌بایست اهداف بلند مدت سازمان را در زمینه‌های مشخص دسته بندی نمود و سپس استراتژی‌های را به عنوان مسیر و روش رسیدن این اهداف اتخاذ کرد. در ذیل نمونه‌ای از دسته بندی اهداف اشاره شده است. این دسته بندی غالباً برای سازمان‌های تولیدی قابل اعمال است:

 • بازار (استراتژی‌های ممکن: حفظ بازار فعلی، توسعه بازار، افزایش صادرات، حذف بخشی از بازار)؛
 • کیفیت (استراتژی ممکن: بهبود کیفیت محصولات تولیدی، استقرار نظام‌های کیفی مختلف)؛
 • بهره وری (استراتژی ممکن: بهبود بهره وری واحدهای مختلف شرکت، افزایش بازدهی تجهیزات)؛
 • نوآوری (استراتژی‌های ممکن: افزایش توان طراحی، فعال کردن واحد)، (مت و ذکریا، ۲۰۱۵).

۲-۵-۲٫ مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برایسون

برایسون در کتاب خود با عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های دولتی و غیر انتفاعی، مدل برنامه‌ریزی خود را در هشت مرحله به شرح زیر تدوین نموده است. مراحل فراگرد مورد نظر عبارتند از:

 1. آغاز فراگرد برنامه‌ریزی استراتژیک و حصول توافق درباره آن؛
 2. تعیین و شناسایی دستورهای سازمانی؛
 3. روشن ساختن رسالت و ارزش‌های سازمانی؛
 4. ارزیابی محیط خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها)؛
 5. ارزیابی محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف)؛
 6. شناسایی مسائل استراتژیک که سازمان با آنها مواجه است؛
 7. تنظیم استراتژی‌های برای مدیریت مسایل استراتژیک؛
 8. برقراری دیدگاه سازمانی کارساز برای آینده (طبیبی، ۱۳۸۹، ۱۷۹).

 

۲-۵-۳٫ مدل پورتر

از دیدگاه پورتر توانایی سازمان در صفحه رقابت، در یک بازار مفروض یا مورد نظر بوسیله منابع اقتصادی و فنی آن سازمان و نیز بوسیله عوامل محیطی که هر یک از آنها ورود آن سازمان را به بازار جدید مورد تهدید قرار می‌دهند، تعیین می‌شود.

از دیدگاه پوتر پنج نیروی محیطی عبارتند از: تهدیدی که از جانب تازه واردها متوجه سازمان است، قدرت مذاکره مصرف کنندگان، قدرت مذاکره عرضه کنندگان مواد اولیه، محصولات جایگزین و یکه تازی سازمان برای تقویت موضع جدید در بازارهای شلوغ (شکل۲-۱)، (طبیبی، ۱۳۸۹).

این مدل بر شرایط رقابتی و حساسیت بالا نسبت به ورود و خروج رقبای بالقوه به بازار که باعث کاهش سهم بازار می‌شوند و ارتباط بین نیروهای مؤثر بر عملکرد رقابتی سازمان تأکید دارد. رقبای بالقوه و بالفعل، سهم بازار آنها و همچنین انعطاف پذیری آنها در تولید سهم بسزایی در تسخیر بازار دارد. برای داشتن استراتژی‌های سازمانی اثربخش، مدیران می‌بایست درک روشنی از نیروهای رقابتی داشته و  عکس‌العمل‌های متناسبی نسبت به آنها نشان دهند.

طبق این مدل یک سازمان در شرایطی رقابتی می‌تواند استراتژی زیر را داشته باشد:

 1. استراتژی متمایز سازی
 2. استراتژی پیشگامی در کاهش هزینه
 3. استراتژی تمرکز (داوری، ۱۳۹۰).