خرید سلطه جویی والدین مانع بروز خلاقیت فرزندان

    • خلاقیت : نوجوون خودمون ساز یه آدم طغیان گرخلاقه . ایشون جربزه اون رو داره که به صورت سالم طغیان کنه . طغیان ایشون با سمبلای خارجی مثل موی بلند ، شلوار تنگ ، پوتین و امثال اون نیس بلکه با منظور ، جهت دار و معنی دار در رفتار فردیش همراه س . پس به جای اون که خراب کننده یا منفی باشه ، آفریننده و خلاقه .
    • خلاقیت

    • حساسیت درارتباط شخصی : ایشون نه فقط از احساسات گروه همسالان خودآگاهه ، بلکه با والدین و بقیه بزرگسالان هم همدلی داره . لباس پوشیدنش مناسبت اون رو در درک موقعیتا نشون میده .

 

۳- آگاهی : ایشون می خواد تا حد امکان از امروز لذت ببره ، خوش باشه و تجربه بیندوزد ، ولی در عین حال لازم می بینه در دنیای بزرگسالان وارد شه . هدف واسه اون مهمه . اینجا و حال زندگی می کنه . اون مثل ناخدائیه که نه فقط از قایقرانی حال می کنه ، بلکه قدرت امواج ، وزش باد و وسعت دریا هم اون رو به نشاط می آورد. نوجوون هم مانند هممون سلطه جوییه که تلاش داره به مرحله خودمون سازی برسه . بزرگترین وظیفه والدین اینه که خودشون رو از سر راه اون کنار کشیده و به اون آزادی عمل بدن تا شکوفا شه( شوستروم ، ۱۹۶۷، ص ۹۷ تا ص ۱۲۰).         

 

[۱] – Guilt Feeling

[۲] – Other directedness

[۳] – Feeling centered

[۴] – Action centered

[۵] – Self control

[۶] – Self actualization

[۷] – Growd orinted

[۸] – Should oreinted

[۹] – Is oriented