دسته بندی علمی – پژوهشی : تعیین شوک‏های سیاست های پولی بر شاخص قیمت سهام در شرکت های پذیرفته …

که در آن:
قیمت سهام شرکت iام در زمان t
تعداد سهام منتشر شده شرکت iام در زمان t
عدد پایه در زمان t و مقدار در زمان مبدا
قیمت سهام شرکت م در زمان مبدا
تعداد سهام منتشر شده شرکت iام در زمان مبدا
n تعداد شرکت‏های مشمول شاخص
لازم به ذکر است که در زمان (تاریخ مبنا) عملاً برابر با است و از فرمول محاسباتی شاخص لاسپیرز استفاده می‏شود، ولی با افزایش سرمایه یا تغییرات ناشی از تجزیه یا تجمیع سهام، تعداد q (تعداد سهام) تغییر خواهد کرد (مدیریت بررسی‏ها و مطالعات اقتصادی، ۱۳۷۵).
ویژگی‏های شاخص تپیکس (TEPIX) عبارتند از:
الف- جامعیت: شاخص فوق بر اساس تمامی سهام پذیرفته شده در بورس تهران محاسبه می‏شود.
ب- موزون بودن: قیمت هر یک از سهام در تعداد سهام منتشره آن شرکت ضرب و در محاسبات شاخص منظور می‏شود. در نتیجه تغییرات سهام بر اساس تعداد سهام منتشره آنها، در شاخص قیمت، تأثیر مثبت یا منفی خواهد داشت. هر قدر تعداد سهام منتشره بیشتر باشد، تأثیر تغییر قیمت روی شاخص بیشتر خواهد بود و بالعکس.
ج- در دسترس بودن: با نصب سخت افزار لازم و به تبع آن نرم افزار مناسب، امکان دسترسی به این شاخص به صورت لحظه‏ای فراهم و از طریق شبکه کامپیوتری در اختیار علاقه‏مندان به صورت مستقیم قرار می‏گیرد (نجارزاده و همکاران، ۱۳۸۸).
۲-۴- عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام
به طور طبیعی، عوامل زیادی در شکل‏گیری اطلاعات و دیدگاه‏های طرفین بازار و نهایتاً قیمت سهام شرکت‏ها موثر هستند. بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی در خارج از محدوده‏ی اقتصاد داخلی است. بر این اساس، عوامل موثر بر قیمت سهام به عوامل داخلی و عوامل بیرونی قابل طبقه‏بندی است.
۱- عوامل داخلی: در برگیرنده‏ی عوامل موثر بر قیمت سهام در ارتباط با عملیات و تصمیمات شرکت است (اصولیان،۱۳۸۴). این عوامل شامل:

  • عایدی هر سهم (EPS)[51]
  • سود تقسیمی هر سهم (DPS)[52]
  • نسبت قیمت به درآمد (P/E)[53]
  • افزایش سرمایه‏ی تجزیه سهام و عوامل درون شرکتی دیگر است.

۲- عوامل بیرونی: شامل عوامل خارج از اختیارات مدیریت شرکت است که به گونه‏ای فعالیت شرکت را تحت تأثیر قرار می‏دهند. این عوامل آن دسته از وقایع، حوادث و تصمیمات خارج از شرکت و موثر بر قیمت سهام است. در حالت کلی این عوامل به بخش های زیر قابل تقسیم است:
الف) عوامل سیاسی: یکی ازمهمترین ویژگی های بازار سرمایه در هر کشوری تأثیرپذیری نوسانات سیاسی است. تغییرات سیاسی در بدنه حاکمیت از آنجا که تغییراتی در دیدگاه های اقتصادی در پی دارد تأثیر ملموس در بورس اوراق بهادار می گذارد. به قدرت رسیدن یک جناح سیاسی، قدرت ناگهانی یکی از مقامات بلند پایه، بر هم خوردن روابط سیاسی،وقوع جنگ و سایر مسائل سیاسی تأثیر غیر قابل انکاری بر بازار سرمایه میگذارد. برای مثال کاهش حجم معاملا از تأثیرات فوری و غیر قابل انکار سیاست بر بدنه اقتصاد کشور است. در مورد این عوامل به عنوان مثال می توان به آنچه که در تابستان سال ۱۳۸۴ به دلیل تأثیر عوامل سیاسی ناشی از مذاکرات ایران با اروپا بر سر منافع ایران در خصوص استفاده از انرژی هسته ای اتفاق افتاد اشاره کرد که طی آن بورس اوراق بهادار تهران به شدت تحت تأثیر قرار گرفت.
ب) عوامل فرهنگی- اجتماعی: منظور از عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر بورس، فرهنگ سرمایه گذاری می باشد. چنانچه افراد یک جامعه آشنایی چندانی با سرمایهگذاری در بورس و دارایی های مالی نداشته باشند، ناخودآگاه سرمایه های راکد بسیاری وارد چرخه اقتصادی نخواهند شد، چراکه افراد آگاهی و دانش لازم را برای حضور خود در این عرصه احساس نکرده و همواره از آن دوری میکنند، و بر عکس اگر مردم جامعه ای با فرهنگ سرمایه گذاری و ریسک و بازده دارایی های مالی آشنا باشند حضور پر رنگ تری در صحنه های اقتصادی و بازار سرمایه کشور دارند.
در کشور ما مطابق آمار منتشره بورس، کمتر از ۵ درصد افراد جامعه سهامدارند. با راه اندازی و گسترش تالار های بورس و مراکز آموزش مرتبط در مراکز استان ها این امید می رود که آشنایی مردم با بازار سرمایه بیشتر شده و نقش فعال تری در بورس اوراق بهادار کشور داشته باشند.
ج) عوامل تکنولوژیکی(مرتبط با فن آوری) : منظور از عوامل تکنولوژیکی، یکی فن آوری های جدید مورد استفاده شرکت های بورس است و دیگری تکنولوژی مورد استفاده در سیستم معاملاتی و اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار است. روشن است هر چه فن آوری های جدید و تکنولوژی های مدرن تری مورد استفاده شرکت های تولیدی و خدماتی قرار گیرد بهای تمام شده محصولات آنها عمدته در نظر گرفته، مقیاس تولید کاهش یافته و ضمن کاهش ضایعات، سود شرکت ها بیشتر از گذشته شده که این امر باعث بهبود اوضاع شرکت ها ودر نهایت بهبود اقتصاد کشور می گردد.
از طرفی ها چه سیستم معاملاتی بورس اوراق بهادار مجهزتر و بروزتر باشد، افزایش حجم و ارزش معاملات را به دنبال خواهد داشت. اگر بورس بتواند با بهره گیری از عوامل نوین تکنولوژی نقش خود را در اطلاع رسانی به جامعه به نحو مطلوبی انجام دهد می توان شاهد حضور پر رنگ تر افراد و آحاد جامعه در بورس بود. نمونه ای از عوامل تکنولوژی یکی مربوط به بورس تغییر سیستم معاملاتی است که باعث روان شدن و تسهیل معاملات در بازار می گردد.
د) عوامل اقتصادی: که رونق و رکود اقتصادی بورس را به شدت متاثر می‏سازد، به طوری که در دوره‏ی رونق اقتصادی، با افزایش سرمایه‏گذاری در سهام شرکت‏های دارای رشد، قیمت سهام آنها افزایش خواهد یافت و در وضعیت رکود، کاهش قیمت سهام شرکت‏ها را در پی خواهد داشت، زیرا در این شرایط، سرمایه‏گذاری در دارایی مالی با درآمد ثابت به سرمایه‏گذاری در سهام عادی برتری دارد (کریم‏زاده، ۱۳۸۵). عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر قیمت سهام به دو دسته تقسیم میشوند:
۱- متغییرهای حقیقی (GNP، پسانداز، نرخمالیات و غیره)
۲- متغیرهای پولی (حجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم)
در این پژوهش تأثیر متغیرهای پولی تأثیرگذار بر قیمت سهام مورد بررسی قرار میگیرد.
۲-۵- سیاست های پولی
به هر سیاستی که باعث تغییر حجم پول گردد، سیاست پولی اطلاق می‏گردد. سیاست‏هایی که باعث افزایش حجم پول می‏گردند، سیاست پولی انبساطی و سیاست‏هایی که باعث کاهش حجم پول می‏گردند، سیاست پولی انقباضی نام دارند. برخی از ابزارهای سیاستهای پولی شامل نرخ سپرده قانونی، تنزیل مجدد، عملیات بازار باز، نرخ بهره، حجم نقدینگی و نرخ ارز میباشد (برانسون، ۱۹۸۰). انجام پژوهش در مورد تأثیر شوک‏های سیاستپولی بر قیمت سهام و به تبع شاخص‏های سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بیانگر این است که شوک‏های سیاستپولی می‏تواند در چگونگی قیمت‏گذاری سهام اثرگذار باشد. مشخص شدن این موضوع می‏تواند بخش عمده‏ای از نیاز سرمایه‏گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت‏گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می‏شود، به گونه‏ای که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتراز گذشته انجام می‏شود. پدیده‏ی توسعه سرمایه‏گذاری مالی (در مقابل سرمایه‏گذاری در دارایی‏های واقعی) از مشخصات اقتصاد توسعه‏یافته است. توسعه‏ی بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایه‏گذاری حقیقی می‏شود. در حقیقت، دو نوع سرمایه‏گذاری مالی و واقعی مکمل یکدیگر هستند.
با در نظر گرفتن نقش عمده‏ی دولت در اداره‏ی اقتصاد و تصمیم‏گیری‏ها و تأثیرگذاری شدید سیاست‏های دولت بر بازار سهام در ایران، می‏توان نتیجه گرفت که مطالعه درباره تأثیر سیاستپولی بر قیمت‏گذاری‏های سهام، میتواند راه‏گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه‏گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم‎های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.
سیاست های پولی و مالی معمولاً نقش مهمی در تثبیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بازی می‌کنند. سیاست گذاران اقتصادی در این گونه کشورها، با توجه به ابزارهای سیاست پولی و از طریق تغییراتی که در آن ها به وجود می آورند، می توانند به هدف های مورد نظر دست یابند.
رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهایی اقتصادی کشورها بوده است. بدین منظور ابزارهای سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی بانک های مرکزی اهرم هایی هستند که کشورها برای دستیابی به این اهداف مورد استفاده قرار می دهند. به طور خاص سیاست های پولی درحیطه اهداف کلان اقتصادی، به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول یا نقدینگی هستند.
در این پژوهش بر طبق پژوهش‏هایی همچون لی، ایسکن و ژو (۲۰۱۰)، (کریمزاده، ۱۳۸۵) و (آل بوسویلم و کریمی، ۱۳۹۰) برای اندازهگیری سیاستهای پولی از متغیرهای حجم نقدینگی و نرخ ارز استفاده میشود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.