تربیت اخلاقی در نهج البلاغه

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشکده ادبیات
بخش علوم تربیتی
پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
تربیت اخلاقی در نهج البلاغه
مولف :
فیروزه صفریان
استاد راهنما :
دکتر عباسعلی رستمی نسب
استاد مشاور :
دکتر مسعود اخلاقی
بهمن ماه ۱۳۹۱

این پایان نامه به عنوان یکی از شرایط درجه کارشناسی به
بخش علوم تربیتی
دانشکده ادبیات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تسلیم شده و هیچگونه مدرکی به عنوان فراغت از تحصیل دوم دوره مزبور شناخته نمی شود.
نام و نام خانوادگی: امضاء
دانشجو: فیروزه صفریان
استاد راهنما : دکتر عباسعلی رستمی نسب
استاد مشاور : دکتر مسعود اخلاقی
داور ۱: دکتر سید حمید رضا علوی
داور ۲: دکتر مراد یاری دهنوی
نماینده تحصیلات تکمیلی : خانم وحیده ابوالحسنی زاده
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده : دکتر عنایت ا… شریف پور
حق چاپ محفوظ و مخصوص به دانشگاه شهید باهنر کرمان است.
ج
تقدیم به:
امیر بیان، فخر زمان، مولای موحدان، «امام علی(ع)» و تمام رهروان حضرتش
تشکر و قدردانی:
« سپاس خداوندی را سزاست که ستایش او در خلق آشکار، و سپاهش پیروز، و بزرگی او والا و بیکرانه است. خدا را برای نعمت های پی در پی، و بخشش های بزرگش ستایش می کنم، خدایی که حلمش بزرگ و عفوش فراگیر است؛ در فرمانش عادل، و از گذشته و آینده با خبر است؛ با علم خود جهان هستی را پدید آورده، و با فرمان خود موجودات را آفریده است، بی آن که از کسی پیروی کند، و یا بیاموزد. و یا از طرح حکیم دیگری استفاده نماید؛ در آفرینش پدیده ها، دچار اشتباهی نشده، و نه با حضور و مشورت گروهی، آفریده است.
گواهی می دهم که محمد(ص) بنده و فرستاده اوست، هنگامی او را مبعوث فرمود که مردم در گرداب جهالت فرو رفته بودند و در حیرت و سرگردانی به سر می بردند؛ هلاکت آنان را مهار کرده و به سوی خود می کشید، و گمراهی بر جان و دلشان قفل زده بود». (نهج البلاغه: خطبه۱۹۱)
از استاد گرانقدر و فرزانه، جناب آقای دکتر عباسعلی رستمی نسب که در کمال سعه صدر و حسن خلق، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ نمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند، و از جناب آقای دکتر مسعود اخلاقی که زحمت مشاوره این رساله را متقبل شدند و بدون نصایح ایشان این رساله به نتیجه مطلوب نمی رسید، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
تشکر از پدر و مادر عزیزم که در تمام دوران زندگی ام دعای خیرشان را بدرقه راهم کرده اند. تشکر از دلسوزیهای فراوان مادر همسرم و همچنین همسر صبور و فرزندان دلبندم که در طول تحصیل با فراهم نمودن شرایط لازم مرا در این راه کمک و با جان و دل و بدون هیچ دریغی همراهی و یاری نمودند.

چکیده:
تربیت اخلاقی موضوعی میان رشته ای است که از یک سو، با روان شناسی و از سوی دیگر با علوم تربیتی و اخلاق ارتباط دارد: در ضمن تربیت اخلاقی از مهمترین ساحت های تربیت است.
بهترین منبع استخراج مفاهیم و نکات مرتبط با تربیت اخلاقی نهج البلاغه است. هدف از انجام این تحقیق تبیین و تشریح دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه در خصوص تربیت اخلاقی می باشد. به عبارت دقیق تر هدف تحقیق، استخراج و شرح دیدگاه های نهج البلاغه در مورد ویژگی های ارتباط انسان با خدا، خودش، انسان دیگر و آنگاه تشریح استلزامات تربیت اخلاقی مرتبط با هر کدام از موارد مذکور است. این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به نهج البلاغه صورت گرفت.
نتایج تحقیق مبین آن است که نهج البلاغه دارای مطالب و نظرات قابل توجهی در خصوص ویژگیهای خدا، انسان، جهان می باشد که می توان از آن به عنوان مبانی تربیت اخلاقی استفاده نموده و از آنها، اصول و رهنمودها و نکات تربیت اخلاقی را به منزله استلزامات تربیت اخلاقی مبتنی بر آن مبانی، استخراج و استنتاج نمود. از دیدگاه حضرت علی(ع) تربیت اخلاقی صحیح تا حد زیادی متأثر از بینش و آگاهی انسان­های نسبت به خداوند، خود و انسان دیگر می باشد، که با کسب علم و دانش، پرورش عقل و خرد، کسب فضائل اخلاقی، اجتناب از رذایل اخلاقی و داشتن الگوی مناسب می تواند در همه موارد به بینش صحیح و لذا رفتار صحیح و استوار نائل آید.
کلمات کلیدی: تربیت، اخلاق، نهج البلاغه، خدا، انسان.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات ۱
مقدمه ۲
بیان مسأله ۳
هدف کلی ۸
اهداف جزئی ۸
اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
سؤال های تحقیق ۱۳
تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش ۱۳
الف- تعاریف مفهومی ۱۳
ب- تعاریف عملیاتی ۱۴
روش اجرای تحقیق ۱۴
الف- نوع تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات ۱۴
ب- روش تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات ۱۵
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۶
مقدمه ۱۷
مبانی نظری ۱۸
رویکرد مکتب فضیلت گرایی به ترتیب اخلاقی ۱۹
رویکرد مکتب وظیفه گرایی به تربیت اخلاقی ۲۰
رویکرد منفعت گرایی به تربیت اخلاقی ۲۲
نتیجه گیری ۲۴
چکیده پژوهش ها و مقاله های انجام شده در ایران ۲۵
نتیجه گیری ۴۱

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*