جستجوی مقالات فارسی – بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت …

۱۱-بسیج فرهنگیان
۱۲-بسیج مداحان
۱۳-بسیج مساجد
۱۴-بسیج مهندسین
۱۵-بسیج هنرمندان
۱۶-بسیج پیشکسوتان
۱۷-بسیج کارمندان
۱۸-بسیج کارگری
۱۹-بسیج عشایر
۲۰-بسیح پزشکی
۲۱-بسیج ورزشکاران
۲۲-سازمان بسیج ورزش
۲-۳-۲ تاسیس بسیج
از دیگر دستاوردهای برجسته ومهم انقلاب اسلامی ایران،تشکیل ارتش گسترده اسلامی ومردمی یعنی بسیج مستضعفان میباشد.دستور تآسیس بسیج مستضعفان –وبه تعبیر امام (ره)ارتش بیست میلیونی –به عنوان یکی از بازوهای مهم دفاعی کشور به دستورامام خمینی (ره)در تاریخ ۵ آذر سال ۱۳۵۸ میباشد.
به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای:
“بسیج یکی از برکات انقلاب واز پدیده های بسیار شگفت آور مخصوص این انقلاب است”
ایشان در جای دیگر بایاد کردن بسیج به عنوان یکی از افتخارات انقلاب وحضرت امام (ره ) میفرماید:
“یکی از افتخارات انقلاب اسلامی وبخصوص از افتخارات بزرگ امام راحل عظم الشان تشکیل ارتش بزرگ بیست میلیونی بود.
۲-۳-۳ ویژگی های بسیج
ویژگیهاوخصوصیات منحصر به فرد بسیج ،اهمیت آن را به عنوان یک دست آورد شگفت آور انقلاب فبیش از پیش نمایان میکند.برخی از این ویژگی ها عبارتند از:
۱-اسلامی بودن
از مهمترین ویژگیهای بسیج اسلامی بودن آن است.تدین ودینداری خمیرمایه ی اصلی عناصر واعضاء بسیج بوده وبه عنوان یکی از ارکان مهم تشکیل دهنده ی ساختار آن میباشد.
۲-مردمی بودن
از دیگر خصوصیات بارز وبرجسته ی بسیج ،مردمی بودن آن است.در واقع بسیج نهایت تجلی وبروز یک ارتش مردمی وعالیترین مرتبه تعامل نیروهای مسلح یک کشور با توده مردم خود میباشد.نیروهای بسیج که با میل رغبت وبه صورت اختیاری وداوطلبانه به عضویت این نهاد مقدس درمی آیند،از توده ی مردم سراسر کشور میباشند.رهبر معظم انقلاب اسلامی میفرمایند:
“بسیج،یک سازمان مشخص رزمی-مثل دیگرسازمان ها-نیست.بسیج ،یعنی متن ملت وهمه ی احاد مومن ویک حقیقت گسترده در تمام زوایای جامعه”
۳-حضور همه اقشار در بسیج
یکی از ویزگی های جالب بسیج ،حضور اقشار مختلف وگوناگون جامعه در آن میباشد.بسیج نهادی مردمی است که همه اقشار ائم از کارگر،کارمند،کاسب ،دانشجوف دانش آموز،مهندس پزشک،استاد،معلم ،شهری روستایی ،زن ومرد در آن حضور وعضویت دارند،که به نوعی جامعیت وهمه نگری آن را نشان میدهد.از سوی دیگر این ویژگی محبوبیت ومقبولیت بسیج را در میان اقشار گوناگون جامعه به نمایش میگذارد.رهبر معظم انقلاب اسلامی میفرماید:
“بسیج در همه ی قشرهاست؛در قشرهای جوان،در قشرهای پیر،در قشرهای دانشگاهی ،در قشرهای دانشجویی،در قشرهای کارگری،در قشرهای کاسب وپیشه ور،در قشرهای روحانی.بسیج اختصاص به یک منطقه ی جغرافیایی ویک منطقه انسانی وطبقاتی وقشری ندارد،همه جاهست.”
۴-حضورهمه ی اقوام کشور در بسیج
دیگر خصوصیت مهم بسیج،عضویت وحضور همه ی اقوام کشور اعم از فارس ، ترک ،کرد،لر، بلوچ ، عرب ،گیلک در آن میباشد.این ویژگی نیز یکپارچگی ووحدت ملی کشور را علی رغم حضور اقوام مختلف در آن نشان میدهد.
۵-حضور همه ی گروههای سنی در بسیج
یکی دیگر از ویژگیهای جالب بسیج ،حضور گروههای سنی مختلف جامعه در آن میباشد.در این ارتش مردمی،از دانش آموزان ونوجوانان کم سن وسال گرفته تا افراد مسن وکهنسال عضویت دارند.این ویژگی نیز روحیه مسئولیت پذیری واحساس تکلیف نسبت به کشور را در بین اعضاء جامعه نشان میدهد.
۶-حضور زنان ودختران در بسیج
شاید بدون مبالغه بتوان گفت یکی از ویژگی های منحصر به فرد ارتش مردمی بسیج ،حضور فعال وجدی دختران وزنان در کنار برادران بسیجی خود میباشد.دختران وزنان مومن ومتدین،دوشادوش برادران بسیجی خود ،حضوری مفید وموثر در بسیج داشته و در دفاع از آرمانهای آن تا حدپای جان مصمم میباشند.
۷-اخلاص وایثار بسیجیان
یکی از خصوصیات مهم اعضاء بسیج ،اخلاص ،ایثار،صفای روحی وباطنی آنها میباشد.تدین وتعهد اسلامی آنان ونیز عضویت اختیاری وهمراه با میل ورغبت در بسیج ،انهم بدون چشم داشت مالی وحقوقی ،از جمله مواردی است که به تقویت این ویژگی اخلاص وصفای باطنی بسیجیان کمک شایانی میکند.در مورد این ویژگی حضرت امام خمینی (ره )میفرمایند: