بررسی ضایعات پاتولوژیک کلیه های حذفی بز در کشتارگاه شیراز و تعیین عوامل باکتریایی آن- قسمت ۷

۴-۱-۶-پیلونفریت
چهار کلیه دارای این ضایعه تشخیص داده شدند. لگنچه حاوی چرک و ترشحات بود. بیشترین تغییرات در مدولای داخلی و لگنچه دیده شد. آثار آماس و خونریزی در مدولا مشاهده شد .کلیه ها و میزنای متورم و چسبندگی کپسول در آن ها وجود داشت. قوام بافت بیشتر از حالت طبیعی به نظر می رسید (تصویر شماره ۱۱- ۴).

تصویر شماره ۱۱- ۴: پیلونفریت. وجود چرک و ترشحات لزج در لگنچه.
نواحی سفیدی در کورتکس دیده می شود.
۴-۱-۷-کلیه پلی سیستیک
سه مورد از کلیه ها واجد این ضایعه بودند. در پارانشیم این کلیه ها چندین حفره کیستی کوچک قابل رویت بود.این کیست ها هم در کورتکس و هم در مدولا دیده شدند. این کیست ها کروی و با دیواره ای نازک و حاوی مایع آبکی شفافی بودند و به کلیه ظاهری اسفنجی شکل و حفره دار داده بودند (تصویر شماره ۱۲- ۴).

تصویر شماره ۱۲- ۴: کلیه پلی سیستیک
۴-۱-۸-کلیه دارای اسکار
در ۲ نمونه ، نواحی سفید کوچک و فرورفته ای به قطر کمتر از ۱ سانتی متر در کورتکس وجود داشت که در آن ها چسبندگی کپسول نیز مشاهده می شد. قوام بافت افزایش یافته بود و ضایعه به صورت تکی ایجاد شده بود. در برش طولی ضایعه فقط محدود به کورتکس بود و سایر نواحی ظاهری طبیعی داشتند.
۴-۱-۹-انفارکتوس
دو مورد از کلیه ها واجد ضایعه انفارکتوس تشخیص داده شدند.این ضایعه به صورت تکی دیده شد. در سطح کورتکس نواحی رنگ پریده ای مشاهده شد که با هاله ای قرمز رنگ ناشی از پرخونی و خونریزی احاطه شده بود واین قسمت ها از سطح برآمده بودند (تصویر شماره ۱۳- ۴).

تصویرشماره ۱۳- ۴: انفارکتوس کلیوی
قوام بافت در محل ضایعه نرم تر از حالت طبیعی بود و حداکثر گسترش ضایعه تا محل اتصال کورتکس به مدولا بود. در مقطع برش انفارکتی هرمی شکل یا گوه ای شکل دیده شد که قاعده ی آن به سمت قشر کلیه و نوک آن به سمت لگنچه کلیه بود (تصویر شماره ۱۴- ۴).

تصویر شماره ۱۴- ۴: انفارکتوس کلیوی. در مقطع برش شکل ضایعه تقریباً گوه ای است.
۴-۱-۱۰-کلیه قهوه ای
دو نمونه دارای این وضعیت بودند. در این موارد سطح کورتکس کلیه ومدولا کاملا به رنگ قهوه ای درآمده بودند. کپسول به سختی از پارانشیم کلیه جدا شد(تصویر شماره ۱۵- ۴).

تصویر شماره ۱۵- ۴:کلیه قهوه ای
۴-۱-۱۱- زردی
تنها در یک کلیه کورتکس و مدولا متمایل به زرد و کمی بزرگ تر از حالت طبیعی بود، این مورد در مقطع برش مرطوب بود. زردی بیشتر در ناحیه لگنچه دیده می شد (تصویر شماره۱۶- ۴).

تصویر شماره ۱۶- ۴: زردی
۴-۱-۱۲-کیست هیداتید
یک مورد از کلیه ها دارای کیست هیداتید با اندازه ۲ سانتی متر بود. این کیست کاملا از سطح کلیه برآمده و دیواره آن مقداری آهکی شده و در برابر برش مقاومت می کرد. محتویات کیست آبکی و شفاف بود. کیست از کورتکس تا مدولای داخلی پیشرفت کرده بود و کپسول در این ناحیه کاملا ضخیم شده بود. اندازه و قوام درنواحی دیگر بافت تغییر خاصی نداشت (تصویر شماره ۱۷- ۴).

تصویر شماره ۱۷- ۴ : کیست هیداتید
۴-۱-۱۳-هیدرونفروز
یک نمونه در ملامسه حالت کیستی داشت و در موقع برش ادرار زیادی از آن خارج شد. کورتکس و مدولا تحلیل رفته و اتساع لگنچه دیده می شد(تصویر شماره ۱۸- ۴).

تصویر شماره ۱۸- ۴ : هیدرونفروز. اتساع شدید لگنچه
جدول شماره ۱- ۴: نتایج حاصل از بررسی ضایعات ماکروسکوپی ۸۰ کلیه حذفی بز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*