.انواع استراتژی های نام گذاری محصولات :

.انواع استراتژی های نام گذاری محصولات :

  • نامگذاری تولید کننده:

در این روش شرکت محصول خود را با نام تجاری شرکت تولید کننده عرضه می کند. تولید کننده از دو شیوه نام گذاری می تواند استفاده کند. روش اول نام گذاری واحد برای چند محصول است. این روش غالبا نام گذاری خانوادگی نامیده می شود. از مزایای مهم این روش صرف هزینه کمتر برای تبلیغات می باشد، ولی ممکن است عملکرد ضعیف یک محصول بر روی اقلام دیگر خط تولید که دارای همین نام و نشان می باشد اثر منفی داشته باشد. در روش دوم شرکت از روش نام گذاری مستقل(انفرادی) استفاده می کند. این روش مستلزم انتخاب نام های تجاری مختلف برای محصولات متفاوت می باشد. در این شیوه برای هر محصول نام مجزایی انتخاب می شود. این روش هنگامی مفید است که هر مارک در بخشی از بازار عرضه می شود. در این روش هزینه های ترفیع و تبلیغات بالاتر است ولی از مزایای این شیوه آن است که هر نام مجزا ویژه یک بخش از بازار است و ریسک عدم موفقیت یک محصول بر روی محصولات دیگر را از بین می برد.

  • نام گذاری خصوصی:

در این روش شرکت ها محصولات تولید شده را با نام و نشان مورد درخواست عمده فروش یا خرده فروش عرضه می کند. تولیدکنندگان وقتی از این شیوه مارک گذاری استفاده می کنند که خرده فروشان دارای شعبه های زیادی بوده و حسن شهرت داشته باشند. مزیت استفاده از این شیوه برای تولید کننده آن است که هزینه های ترفیع و فروش به خرده فروش یا عمده فروش منتقل می شود. البته این کار مستلزم ریسک است، چون فروش تولید کننده بطور عمده به فعالیت های خرده فروش یا عمده فروش وابسته می شود.

 

  • نام گذاری ژنریک(بدون مارک):

در این روش تولید کننده بدون نام تجاری خاص و فقط با ذکر مشخصات مانند قارچ، نخود فرنگی، لوبیا به بازار عرضه می شود. یعنی روی بسته بندی محصول، شرح محتویات آن نوشته می شود و محصول مورد نظر فاقد هرگونه نام یا علامت مشخص است. مزیت اصلی این روش ارائه محصولات با تخفیفات چشم گیر و قیمت های پایین تر است

  • نام گذاری مختلط:

در این روش تولید کنندگان محصولات خود را با مارک شرکت خود و خرده فروش یا عمده فروش نام گذاری می کنند. زیرا خریدارانی که از مارک شرکت تولید کننده راضی نیستند با خریدارانی که از خرده فروشی ها یا عمده فروشی ها محصولات را خریداری می کنند تفاوت دارند.( روستا و همکاران،۱۳۸۰)