امنیت سامانه بانکداری الکترونیکی آنلاین

امنیت سامانه بانکداری الکترونیکی آنلاین

سامانه بانکداری الکترونیکی آنلاین به تمامی افراد، فرصت دسترسی آسان به فعالیت های بانکی خود را می دهد. این فعالیت های بانکی ممکن است شامل موارد زیر باشد: اصلاح مانده حساب، انتقال پول بین حسابهای کاربر، انتقال از حساب کاربر به حساب فرد دیگر، بررسی سوابق حساب. برخی از بانک ها نیز اجازه دسترسی به خدماتی نظیر معاملات بازار سهام، تقاضای ارسال و پرداخت از حساب فرد جهت انتقال به بانک شخص ثالث را در اختیار دارند. ایستگاه های الکترونیکی دائماً در حال کوچک تر شدن است، ولی در عین حال عملکرد آنها گسترش می یابد. امنیت، تهدیدی تلقی می شود که باعث ایجاد شرایط و رویدادهایی می گردد که این امکان و پتانسیل را دارد که برای منابع داده ای و شبکه ای، مشکلات اقتصادی به وجود آورده و در نهایت باعث تخریب و تغییر داده ها، نپذیرفتن سیستم، سوء استفاده و به هدر رفتن آنها می گردد. بنابراین امنیت به دست آمده، به معنای این است که مشتری چنین برداشت نماید که در برابر تهدیدهای شبکه ای و دسترسی غیر قانونی، محافظت می شود. [کلاسنز۱،۲۰۰۲].

امنیّت یکی از موانع مهم است که باعث عدم پذیرش بانکداری الکترونیک می شود. علاوه بر این، پژوهش های متعدد نشان می دهد، بیشترین چالش هایی که بخش بانکداری الکترونیک با آن رو به رو است، جذب اعتماد مشتریان در رابطه با مقوله هایی همچون امنیّت و حریم خصوصی می باشد. تأمین امنیت در بانکداری الکترونیکی و فناوری های توسعه امنیت تراکنش های الکترونیکی، امر مهمّی تلقی می شود. [کلاسنز،۲۰۰۲].

۲-۱-۹) محیط بانکداری الکترونیک

اتوماسیون سیستم بانکی یا در واقع توسعه بانکداری الکترونیک، یک فرآیند پیچیده و هدف دار در سه سطح و مرحله کاری است تا درنهایت مشتری بتواند خدمات مطلوبی را در اختیار داشته باشد، این سه سطح عبارتند از:

سطح اول که نیازمند یک تحوّل فکری در ساختار بانک ها است، با تغییرات اساسی در بینش مدیران برای ایجاد تحوّل اساسی در فرآیندهای کاری و بهینه کردن ساختار برنامه ریزی و اجرایی امور در بدنه بانک ها شکل می گیرد. در این مرحله بانک ها سعی می کنند با خرید و به روز رسانی فناوری مورد نیاز خود، همراه آموزش علمی و فرهنگی، کارکنان سنّتی خود را با تفکّر استفاده از فناوری برای کاهش کار سخت افزاری و افزایش فعالیّت نرم افزاری آگاه سازند. سطح اول تغییرات، شامل ورود سامانه های رایانه ای و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مختلف است. همچنین در این مرحله، شبکه شدن شعبه ها و بهره گیری از سامانه های مدیریتی باعث افزایش قدرت و آگاهی مدیران و کارکنان برای تصمیم گیری و ارائه خدمات می شود. [حسنی و همکاران، ۱۳۸۷، ص۲۷].

در سطح دوم که شبکه تبادل اطلاعات نام دارد، سیستم های ارتباطی داخل شعبه ها، بین شعبه های یک بانک و بین شعبه بانک های مختلف گزینش می شود. امکاناتی همچون سیستم های مخابراتی، ماهواره ای، فیبر نوری، شبکه های بی سیم و… از جمله موضوع های قابل بررسی برای دستیابی به یک استاندارد مشخص و مشترک است. [حسنی و همکاران، ۱۳۸۷، ص۲۷].

۱ Classens.سطح سوم که اتوماسیون مجاری ارائه خدمات نام گرفته است، از پنج راه مختلف به دنبال پیاده سازی شیوه های خدمات رسانی است. اینترنت مبتنی بر وب، دستگاه های خود پرداز، پایانه های فروش، شعبه های فیزیکی و تلفن های ثابت و همراه در چند سال اخیر به عنوان بسترهای ارائه خدمات، مورد بررسی و بهره برداری قرار گرفته اند. [حسنی و همکاران، ۱۳۸۷، ص۲۸].