ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۶

در اغلب تحقیقات داخلی که با عناوین مختلف سرمایه‌اجتماعی و میزان مشارکت ورزشی جوانان یا نوجوانان صورت گرفته است، نشان می‌دهد که رابطه معنی‌دار و مثبتی بین این دو مؤلفه وجود دارد(شارع‌پور و حسینی،۱۳۸۷٫ ترکان و مهربان، ۱۳۹۱٫ جسمانی و پاسامهر، ۱۳۹۰). آنچه موجب توجه محققان ورزشی به سرمایه‌اجتماعی شده، این است که نوع و میزان تعامل اجتماعی انسان‌ها در حوزه‌ی ورزش چه پیامدهای اجتماعی و سیاسی برای کل جامعه دارد(جسمانی و پاسامهر، ۱۳۹۰). تا جایی که پوتنام می‌گوید حتی برای ساختن پل هم به سرمایه‌اجتماعی احتیاج است! ما فراسوی سرمایه اجتماعی، سیاسی شدن، اجتماعی شدن و حتی ارتباطی متفاوت با مردم برقرار کردن را می‌آموزیم. به همین دلیل است که ورزش‌های گروهی مکان خوبی برای ایجاد سرمایه‌اجتماعی هستند(نیکلسون[۱۲]‌، ۲۰۰۸ ‌). بیشتر تحقیقات در حوزه سرمایه‌اجتماعی در جامعه‌ای سازمانی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است، تعداد اندکی هم که در بین شهروندان یا جوامع خاص به صورت موردی هستند. سرمایه اجتماعی در مطالعه حاضر مشتمل بر ۶ بعد است و موشکافانه به بررسی این موضوع می‌پردازد و نگاهی نو به سرمایه اجتماعی دارد. از این رو بررسی ابعاد ششگانه سرمایه اجتماعی از نگاه گروترت با مشارکت در ورزش های تفریحی می‌تواند نتایج قابل توجهی را در اختیار محققین این حوزه قرار دهد. این تحقیق سعی دارد مشارکت ورزشی جوانان را، به طور تخصصی در فعالیت‌های تفریحی مورد بررسی قرار دهد. در نهایت محقق به دنبال بررسی این موضوع است که: آیا مشارکت در ورزش های تفریحی می‌تواند میزان سرمایه‌اجتماعی جوانان شهر تهران را افزایش دهد؟
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
زندگی در دنیای امروز ابتکار عمل سریع را از انسان گرفته و او را دچار فقر حرکتی کرده و این فقر حرکتی مشکلات عدیده جسمی، روانی و اجتماعی را برای وی پدید آورده است. تحقیقات نشان داده است که تنبلی، نبود همراه و همپای مناسب و آلودگی هوا به ترتیب از عوامل بازدارنده انجام فعالیت فیزیکی می‌باشند و حمایت‌های اجتماعی اطرافیان، سابقه قبلی انجام فعالیت‌های ورزشی و قرارگیری در طیف طبیعی توده بدنی نقش مهمی در پیش بینی مراحل آمادگی افراد از نظر انجام فعالیت جسمانی هستند (عامری و محمدآلق، ۱۳۹۱). از مهم‌ترین ویژگی‌های ورزش در اوقات فراغت انجام برنامه‌های گروهی و دسته جمعی است که خود عاملی برای درمان انزواطلبی و رشد شخصیت اجتماعی می‌باشد. در واقع فعالیت جسمانی ابزاری است که از طریق آن نگرش‌های ارزشمند فرهنگی، شخصی، اجتماعی و رفتارها می‌توانند به دیگر اجزای زندگی اجتماعی راه یابند (لیکر[۱۳]، ۱۳۸۴).
سرمایه‌اجتماعی بالا موجب کاهش جرم و اعتیاد می‌شود؛ تحقیقات صورت گرفته نشان داده‌اند که بین معرف‌های سرمایه‌اجتماعی، اعتماد نهادی، اعتماد تعمیم یافته، پیوندهای خانوادگی و دوستی و شدت جرم رابطه منفی وجود دارد. همچنین نقش سرمایه‌اجتماعی در تأمین امنیت اجتماعی به دلیل جلوگیری از بروز ناهنجاری ها و انواع جرایم اجتماعی افراد و زمینه‌سازی مشارکت مثبت و فعال جوانان در زندگی اجتماعی؛ حائز اهمیت است. بنابراین، سرمایه‌اجتماعی به عنوان ابزاری اساسی قابلیت و کارایی بالایی در تبیین و توضیح مسائل و مشکلات از جمله آسیب های اجتماعی دارد، چنانچه می توان از آن به عنوان راه حل مشکلات اجتماعی نام برد. بنابر‌این، در صورتی که عناصر این مفهوم به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و در قالب منسجم مدون گردد؛ قادر است تا به خوبی در شناخت و تحلیل آسیب‌ها موثر واقع شود و راهکارهای مناسبی را در بحث پیشگیری در اختیار ما قرار دهد (حیدرنژاد و همکاران، ۱۳۹۱).
کارشناسان جرم شناسی استرالیا بر اساس تحقیقی که در کشورهای کانادا، استرالیا، انگلستان، آمریکا در زمینه ارتباط بین شرکت جوانان در فعالیت‌های ورزشی با کاهش میزان وقوع جرایم و جنایات در جامعه انجام داده‌اند به این نتیجه رسیدند که اجرای برنامه‌های ورزشی برای نوجوانان و جوانان بویژه در بخش‌های فقیر‌نشین و حاشیه شهر‌ها در کاهش میزان جرایم نقش بسیار مؤثری دارد. به گفته کارشناسان، این گروه از جوانان و نوجوانان هنگامی که در فعالیت‌های ورزشی قرار می‌گیرند احساس وابستگی اجتماعی، حمایت و وفاداری را تجربه می‌کنند.بر اساس آمار بدست آمده از این پژوهش شرکت این گونه افراد در فعالیت‌های ورزشی اعتیاد به مواد مخدر، الکل، رفتارهای تهاجمی، خشونت و حتی مزاحمت‌های تلفنی در این مناطق کاهش پیدا کرده است (سلیمانی، ۱۳۸۸).
بی‌تردید لازمه حیات و شکوفایی مطلوب یک جامعه، رشد و شکوفایی جوانان آن جامعه است. در کشور ما سال هاست که بحث جوانان و مسائل مربوط به آنان در مقاطع زمانی مختلف از سوی افراد و سازمان‌های مختلف مطرح می‌شود و همیشه مثل تمامی امور، در ادامه کار عقیم می‌ماند. آمارهای نگران کننده طلاق، خودکشی، خود سوزی، مصرف مواد مخدر، کاهش سن فحشا در بین جوانان همگی نشانه‌ای از آینده مبهم و تاریک جامعه است. در همین رابطه رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با تشریح آخرین وضعیت آمار ازدواج و طلاق در کشور اعلام کرد: استان های تهران و البرز رکورددار بیشترین طلاق و کمترین ازدواج در کشور هستند. در سال ۹۲ تعداد ازدواج های به ثبت رسیده در مقایسه با سال قبل ۴/۴ درصد کاهش یافته است و آمار طلاق نیز در سال ۹۲ نشان داد که ۴/۶ درصد افزایش یافته است که، بیشترین طلاق‌ها مربوط به استان‌های البرز و تهران است (خبرگذاری مهر، ۱۳۹۳).
شاید خودکشی جوانان از مهلک‌ترین و غمناک‌ترین اتفاقات موجود در جامعه باشد، هیچ آمار مستندی از خودکشی در شهر تهران وجود ندارد اما در این رابطه می‌توان طبق آمار اعلام شده کلی، گفت: میانگین سنی در آمار خودکشی، جوانان ۲۹ سال می‌باشند (درگاه خبری عبرت نیوز،۱۳۹۲).
تحولاتی که در سال‌های اخیر در درون جامعه و در خارج از مرزهای آن رخ داده، تغییر در سبک زندگی آنها را به دنبال داشته است(رفعت‌جاه،۱۳۹۰). طبق نتایج بدست آمده از تمام تحقیقات انجام شده دستاورد‌های حاصله از سرمایه‌اجتماعی در مردم یک جامعه، ایجاد شهری دلخواه و مناسب برای زندگی در کنار انسان‌هایی با خوی آدمی است. گویی مدینه فاضله برای هر انسانی به حقیقت پیوسته باشد. بنابراین در این تحقیق با بررسی دو متغیر سرمایه‌اجتماعی و میزان مشارکت در ورزش‌های تفریحی و به طبع آن نتایج حاصله، برآنیم دانش علمی موجود در این زمینه را گسترش دهیم. شناخت و میزان سرمایه‌اجتماعی جوانان شهر تهران با تمام ابعاد آن( اعتماد، اتحاد، توانمندی…) می‌تواند راهکارهای مناسبی جهت افزایش این سرمایه و بهبود زندگی آنان فراهم کند. در همین رابطه سازمان‌هایی که می‌توانند دست‌آورده‌های حاصله از این تحقیق را استفاده کنند، عبارتند از: معاونت آموزشی و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و زیر مجموعههای آن در آموزش عالی کشور، معاونت های پرورشی و فرهنگی و تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) در حوزه جوانان که از طرف وزارت ورزش و جوانان حمایت می‌شود نام برد.
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف اصلی
بررسی ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه‌اجتماعی جوانان شهر تهران.
۱-۴-۲ اهداف اختصاصی
تعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با عضویت در گروه‌ها وشبکه‌ها در جوانان شهر تهران.
تعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با فعالیت‌های های اشتراکی و همکاری در جوانان شهر تهران.
تعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با اتحاد واعتماد در جوانان شهر تهران.
تعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با اطلاعات و ارتباطات در جوانان شهر تهران.
تعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با وابستگی و شمول اجتماعی در جوانان شهر تهران.
تعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با توانمند‌سازی و فعالیت سیاسی در جوانان شهر تهران.
بررسی قابلیت پیش‌بینی سرمایه‌اجتماعی جوانان شهر تهران از روی مشارکت در ورزش‌های تفریحی.
فرضیه های پژوهش
بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و سرمایه‌اجتماعی ارتباط وجود دارد.
بین مشارکت در ورزشهای تفریحی و عضویت در گروه ها و شبکه ها در جوانان شهر تهران ارتباط وجود دارد.
بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و اتحاد و اعتماد در جوانان شهر تهران ارتباط وجود دارد.
بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و فعالیت‌های اشتراکی و همکاری در جوانان شهر تهران ارتباط وجود دارد.
بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و اطلاعات و ارتباطات در جوانان شهر تهران ارتباط وجود دارد.
بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و وابستگی و شمول اجتماعی در جوانان شهر تهران ارتباط وجود دارد.
بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و توانمندسازی و فعالیت سیاسی در جوانان شهر تهران ارتباط وجود دارد.
مشارکت در ورزش‌های تفریحی قابلیت پیش بینی سرمایه‌اجتماعی را دارد.
۱-۶ محدودیت پژوهشی
میزان تجارب شخصی و یا اطلاعات افراد نمونه در زمینه پژوهش، دقت و انگیزه و علاقه نمونه های پژوهش در پاسخ به سوالات.
۱-۷ محدوده های پژوهش
نمونه‌های مورد پژوهش: جامعه آماری محقق محدود به جوانان ۲۹-۱۵ سال شهر تهران است.
محدوده مکانی: جامعه آماری این تحقیق محدود به شهر تهران است.
محدوده زمانی: این پژوهش در محدوده زمانی فروردین ۹۳ تا بهمن ماه ۹۳ انجام شده است.
۱-۸ تعاریف مفهومی
مشارکت

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.